نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

کمپرسور اسکرال اینوتک YH119A1-100 معادل ZR48

15,945,000 تومان

معادل ZR48KC-TFD کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی :  4 تن
 • سه فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH104A1-100 معادل ZR42

14,660,000 تومان

معادل ZR42KC-TFD کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی :  3.5 تن
 • سه فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH89A1-100 معادل ZR36

13,377,461 تومان

معادل ZR36KC-TFD کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی :  3 تن
 • سه فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH175T1-100 معادل ZR72

16,585,000 تومان

معادل ZR72KCE کوپلند

 • گاز مبرد :  R407
 • ظرفیت نامی :  6 تن
 • سه فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH150T1-100 معادل ZR61

16,585,000 تومان

معادل ZR61KCE کوپلند

 • گاز مبرد :  R407
 • ظرفیت نامی :  5 تن
 • سه فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH104A2-100 معادل ZR42

12,840,000 تومان

معادل ZR42KC کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی : .3.5 تن
 • تک فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH89A2-100 معادل ZR36

12,304,000 تومان

معادل ZR36KC--PFJ  کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی : 3 تن
 • تک فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال اینوتک YH69A2-100 معادل ZR28

11,930,000 تومان

معادل ZR28KC-PFJ  کوپلند

 • گاز مبرد :  R22
 • ظرفیت نامی : 2.5 تن
 • تک فاز
 • بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZP137KCE-TFD-550

66,023,000 تومان
گاز مبرد :  R410 ظرفیت نامی : 11.5 تن سه فاز بدون اینورتر

کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZP120KCE-TFD-425

61,501,000 تومان
گاز مبرد :  R410 ظرفیت نامی : 10 تن سه فاز بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZP90KCE-TFD-522

54,802,000 تومان
گاز مبرد :  R410 ظرفیت نامی : 7.5 تن سه فاز بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0

کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZP72KCE-TFD-522

29,223,000 تومان
گاز مبرد :  R410 ظرفیت نامی : 6 تن سه فاز بدون اینورتر

برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس بگیرید.

89 29 69 91 (021)

720 820 66 99 0